Ontvang de nieuwste vacatures direct in je inboxMeer info

Main Content RSS FeedLaatste artikelen

Strategieën voor de Nieuwjaarsborrel »

Colorful firerworksDeelname aan de Nieuwjaarsborrel of elk ander feestje op je werk wordt hoog gewaardeerd. Je geeft hiermee aan dat je je werk en je collega’s belangrijk vindt. Sterker nog; je bent één van hen door je aanwezigheid op dergelijke feestelijke bedrijfsbijeenkomsten. Als jij of één van je collega’s schitteren door afwezigheid, zullen anderen hier zeker naar vragen.

De Nieuwjaarsborrel is een uitgelezen moment jezelf te laten zien. Het is meer dan alleen maar collegiaal samen zijn en met je collega’s het Nieuwe Jaar inluiden. Het is bovenal ook een ‘netwerk

party’. Als je deze insteek hanteert, wordt het bezoeken ervan opeens andere koek.

Voorbereiden

Bedenk wat je doel is bij het bezoeken van de Nieuwjaarsborrel. Is dat gewoon gezelligheid of wil je er toch iets meer uithalen? Ambitieuze, enthousiaste mensen willen meer uit hun werk halen. Door te praten met de juiste mensen probeer je jezelf meer bekendheid te geven op je werk. Dus welke collega’s ga je aanspreken? Als je doel is volgend jaar werkzaam te zijn op een bepaalde afdeling, ga dan in gesprek met de daar werkzame collega’s. Met een doel voor ogen weet je precies wat je te doen staat op de Nieuwjaarsborrel.

Goede voornemens

Aan het einde van elk jaar maakt iedereen de balans op. Niet alleen voor je persoonlijke leven maar ook op het gebied van werk. Door zelf goed na te denken over je prestaties en loopbaan en deze op een professionele manier te communiceren, creëer je een mooie ingang bij andere collega’s. Het delen van je eigen ambities leidt tot meedenken en dat is precies wat je wil. Indien je een graag geziene collega bent, zijn anderen bereid je verder te helpen. Bovendien kan dergelijke gespreksstof leiden tot wederzijdse openheid. Wie weet ben jij wellicht in staat de ander een duw in de goede richting te geven.

Connecties met leidinggevenden

Naast de persoonlijke ambities van een collega is de Nieuwjaarsborrel zeer geschikt om bij afdelingsmanagers te informeren naar de afdelingsdoelstellingen voor het komende jaar. Bij het stellen van goede vragen en door mee te denken genereer je misschien wel bruikbare ideeën. De kans is dan groot dat deze manager je naam en gezicht onthoudt!

Bovendien heb je dan materiaal verzameld om in het komende jaar op terug te komen. Zeer handig als je dezelfde manager weer eens ziet bij de koffiemachine.

Introductie

Soms heb je het voornemen eens te praten met een bepaalde collega, maar is dat nog steeds niet gelukt. Laat je dan introduceren door een medewerker die jullie beide kent. Dit kun je bewerkstelligen door het direct te vragen aan deze collega, maar het kan ook anders. Als je ziet dat je collega praat met deze persoon, sluit je dan aan bij het gesprek. Geef je collega een hand en de ander meteen ook. Kijk wel of je niet interrumpeert. Je aansluiten bij een ‘koetjes en kalfjes’ gesprek is natuurlijk makkelijker.

Gastheer/vrouw

Natuurlijk is het niet jouw feestje, maar als je de houding van ‘it’s my party’ aanneemt zal het makkelijker zijn in contact te treden met onbekende collega’s. Stel het is jouw feestje, wat voor persoon ben je dan? Dan loop je rond als een goede gastheer/vrouw, vraagt of ze nog iets willen drinken en je schudt enthousiast de handen van je collega’s. Dit werkt aanstekelijk en aantrekkelijk genoeg om eens een praatje met jou te maken. Misschien hoef je dan niet op anderen af te stappen, maar komen ze vanzelf naar je toe. Dit geeft jou de gelegenheid je voorbereide vragen in een ontspannen gesprek te stellen.

Kleding

Het is niet ongebruikelijk dat de meeste mensen gewoon hun alledaagse werkkleding dragen naar werkfeestjes. Dit kan in principe prima. Als je echter met bepaalde doelstellingen naar zo’n feestje komt, wil je er toch ook feestelijk uit zien. Je valt meer op en krijgt complimenten over je outfit. Een verzorgd uiterlijk spreekt aan en valt op als je hier je best voor hebt gedaan. Voor de gelegenheid heb je je schoenen gepoetst, zit je haar netter dan anders, draag je feestelijke kleding en een lekker luchtje.

Pitch

In een gesprek wil je graag iets over jezelf kwijt zodat de ander weet wat je kwaliteiten zijn. Vertel over je individuele of afdelingsprestaties van het afgelopen jaar. Wijd uit over projecten en vertel over je aandeel hierin. Verweef dan op een subtiele manier je kwaliteiten in je verhaal. Je bedoeling is jezelf aan te prijzen en via je verhalen te laten zien wat je meerwaarde is.

Let verder op je alcohol inname, zodat je na het feestje niet te kampen hebt met pijnlijke situaties.

Onthou dat dit natuurlijk ook een feestje is voor je ontspanning. Maak het luchtig, doe het losjes en vooral niet te serieus.


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

Image: © Jürgen Fälchle – fotolia.com

Voorbereidingen cv aanpassingen »

bewerbungsgesprächOf je nu werk zoekt of gewoon pas op de plaats maakt, je cv dient altijd een weergave te zijn van je status quo. De meeste mensen gaan pas een cv maken of aanpassen op het moment dat dit echt nodig is. Dat is vaak te laat. Door het leven van alledag raken dingen en vooral details in de vergetelheid. Ook al wil je nu niet je cv aanpassen, maak er dan wel werk van al je prestaties te noteren. Als er tijd vrij komt voor je cv, heb je alles al goed voorbereid en is het een kwestie van ‘plug & play’.

Wijd een digitaal document of notitieboekje aan je werkvorderingen. Zodra je iets hebt bereikt of een training hebt gevolgd, schrijf je dit op.

Opleidingen/cursussen

In je huidige werk krijg je af en toe een relevante interne werktraining. Dergelijke trainingen wil je opnemen onder het kopje ‘opleidingen’. In je notitieboekje vermeld je de doelstelling van de training en wat je hebt geleerd. Noteer eyeopeners en de onderdelen die je aanspraken of juist niet.

Ook als je geen werk hebt en je hebt een cursus gevolgd, betaald of onbetaald, kun je dit opnemen onder het kopje ‘opleidingen’ of sub kopje ‘zelfstudie’.

Prestaties

Doorgaans werk je aan de dagelijkse routine, maar af en toe kamp je met een probleem dat je adequaat afhandelt. Noteer deze prestaties. Vertel het probleem, hoe je dit hebt opgelost en wat het resultaat was. De meest interessante prestaties zijn kostenbesparend, tijdbesparend of winstgevend voor het bedrijf.

Projecten

Sommige bedrijven werken projectmatiger dan andere. Hoe dat met jouw werk zit, kun je zelf het beste beoordelen. Alle projecten die je draait noteer je. Je geeft aan om welk project het gaat, de doelstelling, de obstakels, de oplossingen, samenstelling van het team, de samenwerking met andere afdelingen/bedrijven en de uitkomst.

Verwerk deze notities in je cv onder het relevante kopje. Uiteraard zijn deze ook te gebruiken ter voorbereiding van je evaluatiegesprek.


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

Image: © contrastwerkstatt – fotolia.com

Hoe bedrijven personeel werven »

freundliche bewerbergruppeWerkgevers hebben de mogelijkheid gebruik te maken van meerdere wervingskanalen om hun personeelsbestand op peil te houden. Gezien de ruime arbeidsmarkt vergt het op dit moment weinig inspanning om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Welke media gebruikt worden hangt af van de sector, het opleidingsniveau van de gezochte werknemer en de bedrijfsgrootte.

Sectoren

Voor de werving blijkt in de meeste sectoren de website van het bedrijf zelf het belangrijkste wervingskanaal.

De landbouwsector wijkt hier echter vanaf. Slechts 5 procent maakt gebruik van de eigen website voor personeelswerving. De werving geschiedt voornamelijk via bestaande relaties en op basis van open sollicitaties. Bouwbedrijven en horeca sluiten hierbij aan voor wat betreft aanname via relaties.

De industrie en de groothandel daarentegen maken liever gebruik van uitzendbureaus en de sector openbaar bestuur maakt eerder gebruik van vacaturesites.

Steeds vaker worden de sociale media ingezet als wervingskanaal. In 2013 was dit 8 procent tegenover 5 procent in 2011.

Over het algemeen vermindert het gebruik van advertenties in printversie aanzienlijk.

Bedrijfsgrootte

Behalve verschillen in sector zien we ook verschillen in personeelswerving in grootte van de bedrijven.

Vooral bij grote bedrijven, met meer dan 100 man personeel, is de eigen website favoriet voor het plaatsen van vacatures. Meer dan de helft van de vacatures bij grote bedrijven werden via de eigen website aangeboden. Tevens maken zij eerder gebruik van vacaturesites met een groot marktbereik.

Kleine bedrijven met minder dan 20 man personeel doen dit anders. Zij nemen vooral mensen in dienst via hun bestaande relaties.

Opleidingsniveau

Hoe hoger de opleiding hoe eerder deze vacature wordt geplaatst op de website van het bedrijf of via een vacaturesite wordt aangeboden.

MBO’ers worden aangetrokken via vacatures op de eigen website.

Naast de werving via de eigen website, worden hoogopgeleiden ook benaderd door het adverteren op een vacaturesite.

Ongeschoold personeel wordt gezocht via advertenties op de eigen website of via relaties.

Personeel voor werk op VMBO, Havo/VWO niveau wordt met name gezocht via relaties.

Werklozen hebben vooral baat bij het vinden van werk via het UWV en het uitzendbureau. Het aannemen van werklozen in plaats van al werkenden zit in een stijgende lijn.

Het succes van de wervingskanalen

Hoewel het voor bedrijven mogelijk is meerdere wervingskanalen te gebruiken worden de meeste vacatures vervuld door de inzet van een uitzendbureau (86 procent). Het minste resultaat wordt bereikt met sociale media (43 procent). Open/spontane sollicitaties, uitzendbureaus en de inzet van relaties worden vaak zelfstandig gebruikt zonder dit te combineren met andere wervingskanalen. Minder effectieve kanalen zoals social media worden in principe altijd ingezet naast andere wervingskanalen.

Open sollicitaties zijn erg effectief in sectoren als landbouw en industrie.

In alle gevallen wordt 100 procent van de openstaande functies ingevuld door het gebruik van de open sollicitaties. Deze werving werkt tevens voor het onderwijs en voor vervoer en opslag met een slagingspercentage van respectievelijk 97 procent en 94 procent.

Dit in tegenstelling tot het openbaar bestuur waar nauwelijks vacatures via dit kanaal werden vervuld.

Het plaatsen van advertenties leidt niet in alle sectoren tot hetzelfde resultaat. In de sector vervoer en opslag is het succes maar liefst 91 procent, terwijl het openbaar bestuur met geprinte advertenties slechts 7 procent slagingskans heeft.

Voor de bouw werkt het uitzendbureau 96 keer van de 100 uitgezette opdrachten.

Het meest effectieve wervingskanaal voor kleine bedrijven (< 10 werknemers) vormen de relaties: 91procent van de vacatures waarbij bedrijven en instellingen dit kanaal ingezet hebben om personeel te werven zijn ook daadwerkelijk via dit kanaal vervuld.

De open/spontane sollicitatie met een succesquote van 89 procent voor grote bedrijven (100plus) is het effectiefste wervingskanaal.

De succesquote van relaties loopt uiteen van 43 procent voor 100 plus bedrijven tot 91 procent voor de kleinste bedrijven.

Dergelijke verschillen zien we ook terug bij de succesquote van advertenties in printversie. Bedraagt deze bij grote bedrijven 36 procent, bij kleine bedrijven is de succesquote bijna 3 keer zo hoog (80 procent).

Sociale media vormen voor de kleinste bedrijven een effectiever medium om personeel te vinden dan voor grotere bedrijven (65 procent).

Ongeschoold personeel kan het beste zich inschrijven bij uitzendbureaus, aangezien dit de meeste kans van slagen heeft voor het vinden van werk. Ook relaties en open/spontane sollicitaties werken voor deze doelgroep.

VMBO’ers maken dankbaar gebruik van relaties, maar slagen ook via het uitzendbureau. Werkzoekenden met een MBO 1-2 achtergrond zijn uiterst succesvol via uitzendbureaus en open/spontane sollicitaties. Het beste perspectief voor MBO 3-4 zijn de relaties.

Bedrijven die hoogopgeleid personeel zoeken, merken dat werving via open/spontane sollicitatie of via het uitzendbureau de meest effectieve manier is.

Wie ouderen in dienst wil nemen is voor 99 procent succesvol via open sollicitaties en voor 90 procent via advertenties in printversie. Ouderen kunnen het beste zoveel mogelijk hun open/spontane sollicitaties richten aan bedrijven die reeds 55plussers in dienst hebben. Deze staan meer open voor het aannemen van oudere werknemers.

Jongeren tot 25 jaar zijn het beste te krijgen via het uitzendbureau en via de open/spontane sollicitatie.

(Bron: Vacatures in Nederland 2013, UWV)


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

Image: © Picture-Factory – fotolia.com

Verwachtingen werkgelegenheid 2015 »

business team having discussion in officeOp basis van onderzoek gedaan door De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2015 geschat op 1,2 procent.

Het is een matige groei, maar DNB ziet wel een bredere basis voor economisch herstel door de toename aan binnenlandse bestedingen van de Nederlandse consument.

De afgelopen jaren was economisch herstel vooral te danken aan de export.

Het voorzichtige herstel wordt op dezelfde voet gevolgd door de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid zal geleidelijk aan groeien. Het aantal banen neemt toe en vermoedelijk daalt het aantal WW-uitkeringen.

Hoewel de Nederlandse bevolking groeit, krimpt de beroepsbevolking als gevolg van vergrijzing en wordt de gemiddelde leeftijd ook hoger. Veel babyboomers bereiken de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor er banen vrijkomen.

Terwijl het bedrijfsleven langzaam opkrabbelt uit de recessie, moeten we in de collectieve sector rekening houden met verdere werkgelegenheidsverlies in 2015, zoals ook in 2014. Door de bezuinigingen heeft de sector zorg en welzijn zich ontwikkeld van een groeiende, hoopgevende sector naar een teleurstellende en krimpende bedrijfstak. Daarnaast leiden de bezuinigingen in het openbaar bestuur tot minder werkgelegenheid, zoals de meeste sectoren.

Echter, zoals gebruikelijk vertaalt de economische groei zich wel snel in een groeiend aantal uitzendbanen. Bij export georiënteerde sectoren als vervoer en groothandel zien we in 2014 al geen werkgelegenheidskrimp meer. Ook de horeca, een sector die door hun arbeidsmarktstructuur met veel tijdelijke contracten werkt, reageert snel op de conjunctuur en daar zien we weer banengroei vanaf dit jaar.

In Groot Amsterdam groeit de werkgelegenheid door de vestiging van bedrijven met een buitenlandse oriëntatie.

In Flevoland groeit de bevolking en de bedrijvigheid die gepaard gaat met een groei van de werkgelegenheid.

Helmond-De Peel en Zuidoost-Brabant trekken veel technologische bedrijven aan, die dringend op zoek zijn naar personeel. Bovendien betekent dit ook meer werk voor de ondersteunende, zakelijke dienstverlening.

(UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015)

 


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

Image: © Syda Productions – fotolia.com

Gestructureerd solliciteren »

Gestructureerd solliciterenDe meeste werkzoekenden hebben een cv of een standaardbrief. Dit is minimaal nodig om te kunnen reageren op een vacature.

Behalve deze tools kun je je sollicitatie extra body geven door het inzetten van een LinkedIn profiel of je kwaliteiten aanprijzen door een eigen website te beheren. Je stelt de werkgever op de hoogte van deze tools door deze op te nemen in je cv.

Voor offline netwerken op netwerk events zet je als tool je uiterlijk in door verzorgde, nette kleren te dragen. Indien dit van toepassing is voor je functie strak in pak, anders is verzorgd goed genoeg. Bovendien wil je bij offline netwerken je nieuwe contacten visitekaartjes toestoppen.

Het moge duidelijk zijn: wie tegenwoordig solliciteert, zal er iets harder aan moeten trekken om indruk te maken. Solliciteren vergt steeds meer inspanning.

 

Zelf kan ik me de periode nog herinneren dat er volop werk was en je in principe zonder aansluitende opleiding aan het werk kon. Dit is echt verleden tijd. Zelfs met de juiste diploma’s en werkervaring is solliciteren een full time job. Daarnaast is en blijft de basis een goede voorbereiding waar cv en brief deel vanuit maken.

 

Naast het hebben van deze tools ben je gebaat bij een helder overzicht met al je sollicitatie activiteiten. Dit resulteert in meer houvast en controle. Je kunt precies nagaan met wie je hebt gesproken en wanneer dat is geweest. Dit is het uitgelezen moment je organisatietalent te laten spreken. Als je hier een gebrek aan hebt, vormt solliciteren een mooie gelegenheid hieraan te werken en deze kwaliteit verder te ontwikkelen.

Met behulp van een Excel sheet of gewoon in Word, kun je een overzicht maken van al je sollicitatie activiteiten.

Wat neem je op?

 

Een kolom voor de functie

Op welke functie heb je gesolliciteerd? Vermeld eventuele opvallende eisen en kwaliteiten. Waar had je de vacature gezien? Op een website, in de krant of wees een netwerkcontact jou hierop?

B.v. marketingconsultant waarbij de nadruk ligt op online activiteiten, in Het Parool van 4 december 2014.

 

Een kolom voor het bedrijf

In deze kolom kun je verdere informatie specificeren over het bedrijf. Denk aan de naam, grootte van het bedrijf/afdeling, de missie en doelstelling, een organogram, de websitelink, de stad/regio, branche, bedrijfscultuur en andere nuttige informatie.

B.v. bedrijf Budgetcontrol Jansen, klein, 5 medewerkers, www.budgetcontrol.nl, Finance, staat voor hoogwaardige dienstverlening voor het MKB.

 

Een kolom voor de datum

Wanneer heb je je sollicitatie ingestuurd?

 

Een kolom voor de contactpersoon

Aan wie heb je je brief gestuurd en wat is zijn/haar functie? Wat weet je nog meer over deze persoon? Maak dankbaar gebruik van LinkedIn en je netwerk.

Heb je hem/haar gesproken? Hoe was het telefonische gesprek? Wat heeft hij/zij jou verteld?

B.v. mevr. De Vries, personeelsfunctionaris, werkte vroeger bij de Atlas waar mijn neef Karel werkt. Hij kent haar en heeft verteld dat ze heel correct is en vooral kijkt naar werkervaring. Het telefonische gesprek verliep soepel en gaf veel inzichten in de verwachting van de kandidaat. Zo is het belangrijk dat hij/zij flexibele uren weet in te vullen en 2 dagen in de week vanuit huis werkt.

 

Een kolom voor de contactgegevens

Vermeld hier het e-mail adres en telefoonnummer van de contactpersoon.

 

Een kolom voor de sollicitatiewijze

Hoe heb je gesolliciteerd? De meeste sollicitaties gaan per e-mail, maar misschien is het dit keer anders gegaan.

B.v. via Tom Polak heb ik een informatief gesprek gevoerd met de afdelingschef Dhr. Smit.

 

Een kolom voor de status

Vermeld de status van je sollicitatie, afwijzing of uitnodiging met de datum erbij. Ook het vervolg van een eventueel sollicitatiegesprek kun je hier vermelden.

B.v. 7-7-2014 afgewezen door te weinig aansluiting.

 

Een kolom voor de datum van het sollicitatiegesprek

Als je een positieve reactie hebt gekregen, vermeld je hier de datum en locatie van het sollicitatiegesprek. Maak eventuele aantekeningen voor verdere acties ter voorbereiding. Na het gesprek maak je aantekeningen over het verloop.

 

Een kolom voor de gegevens van de gesprekspartners

Met wie ga je een gesprek aan en wat weet je over deze mensen? Behalve hun naam en functie wil je meer te weten komen. Bekijk LinkedIn en schakel je netwerk in.

 

Een kolom voor netwerken

Naar welk event ben je geweest, wanneer en wie heb je gesproken?

De kolom ‘netwerken’ zou je in een apart document kunnen plaatsen voor meer informatieverwerking zoals datum, contactpersonen, netwerkevent, vervolgacties etc.

 

Een kolom voor verdere acties

Belangrijke algemene acties die nog in het verschiet liggen.

B.v. LinkedIn profiel aanscherpen, colbertje naar de stomerij.

 

Het kost even tijd deze lijst te maken, maar deze is zeker de moeite waard. Als het overzicht eenmaal staat, is het invullen ervan een kwestie van een minuut en kun je alle informatie eenvoudig terugvinden.

 


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

 


Image: © Marco2811 – fotolia.com

De 4 W’s in je banenjacht »

Question marks metallic

Wie, Wat, Waar en Waarom spelen een essentiële rol in het vinden van je volgende baan. Zij bieden meer houvast in je banenjacht, bij het schrijven van je CV en zelfs bij het doen van een sollicitatiegesprek. Als je deze 4 W’s uitgekristalliseerd hebt, ga je veel beter bewapend de arbeidsmarkt op. Het vergt wel even wat vooronderzoek, maar het is zeker de moeite waard.

 

Wie

Wie ken je en in welke posities? Deze W verwijst naar je netwerk. Er zijn genoeg mensen die via hun netwerk een baan hebben kunnen veroveren. Dus waar werken de mensen uit je netwerk en wie kennen zij weer?

Wat

Welke baan zoek je? Welke kwaliteiten, opleiding of werkervaring heb je nodig? Als je dit nog niet weet, zoek dan mensen in je netwerk op die je verder kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Zodra je de antwoorden hebt, ben je beter in staat te communiceren welke functie je ambieert.

Waar

Waar bevinden zich deze banen? Maak een lijst van de verschillende werkgevers met deze functie, inclusief bedrijfsinformatie. Schrijf ook op in welke regio’s deze banen voornamelijk voorkomen. Zo weet je of je verder van huis werk dient te vinden of juist niet.

Waarom

Deze kun je tweeledig interpreteren. Wat trekt je zo aan in de baan/het bedrijf en wat maakt jou tot de meest geschikte persoon? Bij deze W onderstreep je al je kwaliteiten die overeenstemmen met de functie en die de basis vormen van je personal branding; jezelf als product op de markt zetten.

 

Door inzicht te krijgen in de 4 W’s verschaf je duidelijkheid voor jezelf en anderen en bouw je aan het versterken van je positie. Eventueel zou je een 5e W kunnen inbrengen die een tijdsspanne geeft aan je zoektocht: Wanneer.

 


Peggy Porsius-Saman is career- en business coach voor professionals. Voor hogere prestaties en productiviteit, meer voldoening en sneller resultaat: www.coachbusiness.nl

 

Image: © Jezper – fotolia.com

Verbeter je vaardigheden als peoplemanager »

peoplemanagerElke manager kent wel een verbeterpuntje. Waarschijnlijk ben je op deze positie terecht gekomen omdat het managementteam potentie in je zag. Maar niet iedereen is een geboren leider. Gelukkig kun je het wel aanleren.

Sta open voor feedback

Een fout is menselijk. Dus laat ook je menselijke kant zien en geef toe als je een fout hebt gemaakt. Je team zal het waarderen.

Geef zelf feedback

Wees uitgebreider in het geven van positieve feedback dan negatieve back. Dit betekent overigens niet dat je helemaal geen kritiek mag geven. Dit is juist wel nodig om de werknemer inzage in zijn functioneren te geven. Laat het alleen niet het gesprek domineren.

Stel doelen voor richting

Over het algemeen willen mensen weten waar ze aan toe zijn. Door ze doelen en deadlines te geven weten ze waar ze heen gaan en welk werk van hen wordt verwacht.

Faciliteer

Om goed te kunnen functioneren en aan de eisen te voldoen dienen mensen de juiste training of tools voor handen te hebben. Als manager voorzie je in deze randvoorwaarden zodat er snel resultaat behaald wordt. Lees verder

Sneller en efficiënter werken »

efficiënter werkenIn eerste instantie ben je verantwoordelijk voor je eigen werk. Met een goed plan van aanpak, to do lijstjes en structuur is een normale werkdag gemakkelijk te overzien. Bij het afwerken van je lijstje heb je het project binnen de gestelde deadline af. Maar voor sommige onderdelen ben je afhankelijk van je collega’s. En dan kan je weleens in een moeilijk parket komen te zitten. Jouw gedrevenheid hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn als die van je collega. En als je zelf wel haast hebt en je collega niet dan zit je een afhankelijkheidspositie, die behoorlijk kan gaan frustreren. Hoe kun je je collega’s stimuleren voort te maken zonder dat jij er telkens bovenop hoeft te zitten?

Maak het gemakkelijk voor je collega’s

Soms denken collega’s dat je te veel eisend bent. Je vraag is volgens hen te overweldigend. Als je vraag inhoudt dat zij een halve dag hiervoor moeten opofferen dan kan dit net even teveel zijn. Door hen te helpen kun je veel eerder antwoord verwachten. Maak een invulsheet voor hen waarbij ze alleen de ontbrekende informatie hoeven in te vullen. Dit maakt het voor hen een stuk makkelijker. Stel anders voor om even langs te komen om het antwoord te halen of er anders samen even naar te kijken. Help hen jou te helpen.

Wat zet je in je e-mail

Uiteraard kun je zakelijk en formeel blijven in je e-mail. Je vertelt wat je nog hebt, geeft je deadline aan en c’est ca. En dan maar hopen dat een collega gehoor geeft aan je directe aanpak. Beter nog is de menselijkheid erin te verwerken om ook op persoonlijk vlak interesse te tonen in de ander. Mensen draaien warm voor oprechte aandacht en interesse. Zij waarderen het als je iets persoonlijks wat zij je ooit hebben verteld weer naar boven haalt.

‘Beste Peter, ik heb je al een tijdje niet gesproken. De laatste keer dat ik je sprak had je dochter haar been gebroken. Hoe is met haar? Is alles goed genezen? Lees verder

Stressmanagement tips »

StressmanagementHet hebben van stress is een normaal onderdeel van het leven en mensen raken het doorgaans gemakkelijk weer kwijt. Bij teveel of langdurige stress kun je uit balans raken en dan is het wel zorgwekkend.

Hieronder een aantal tips om snel los te komen van stress en jezelf weer op te laden voor werk.

Mediteer

Zoek een rustig plekje op, thuis, misschien wel ergens in de tuin of een park. Ga op de aarde zitten en laat met je handen op de aarde alle spanning van je afvloeien. Maak je gedachten leeg. Je hoeft even nergens aan te denken, niet aan je kinderen, je werk, je partner. Even 10 minuten niet. Gebruik eventueel je ademhaling om rustiger te worden.

Voetenbad

Als je thuis komt zoek je een rustig plekje op, steek je een kaarsje aan en doe je je voeten in een teiltje (lauw) water met wat zout. Sluit je ogen en blijf 10 minuten zitten. Mensen claimen dat ze hierdoor veel beter slapen.

Wandelen in de natuur

Geniet van het serene van de natuur en zoek een bos op. Bomen, planten en bloemen hebben een verzachtende werking op ons. Probeer het eens uit. Lees verder

Waar een goede introductie brief aan dient te voldoen »

introductie briefEen cv gaat in principe altijd gepaard met een sollicitatiebrief die dient als introductie op jezelf. Je vertelt de hoofdpunten van je cv in je brief en het is in principe verder geen herhaling van je gehele cv. Het gebruik van cv en brief is standaard om een baan te veroveren.

Hoewel de meeste recruiters met name geïnteresseerd zijn in het cv wordt bij voldoende interesse de brief nageslagen op de motivatie van de kandidaat. Dit kan, bij twijfel, de laatste zet zijn in de goede richting als een kandidaat zijn redenen voor de sollicitatie goed weet over te brengen.

Kort en krachtig

In principe zit je altijd goed als de brief niet langer is dan een A4. Deze bestaat in principe uit 5 delen:

  • een begin, waarin je vertelt waar je de advertentie hebt gevonden
  • Een middenstuk waarin je vertelt waarom je geïnteresseerd bent in de functie. Wat spreekt je aan in de functie? Welk deel ‘triggered’ je?
  • Een tweede middenstuk waarin je vertelt waarom je juist bij dit bedrijf wil werken en niet bij bedrijf B met dezelfde dienstverlening. Maak het zo specifiek mogelijk. Kijk eens naar de doelstelling van het bedrijf, de cultuur en de bedrijfsresultaten.
  • Een derde middenstuk waarom de werkgever juist jou moet uitnodigen. Ga dieper in op je vaardigheden en kwaliteiten. Wat is je meerwaarde voor het bedrijf? Wat zijn je meetbare resultaten in een vergelijkbare functie of project?
  • Een slot, waarin je aangeeft dat je per direct beschikbaar bent en je graag op gesprek zou willen komen. Vertel dat je elk moment van de dag langs kunt komen, zelfs in het weekend. Hiermee geef je aan dat je erg graag wil.

Lees verder